Post by: Phi Vũ, 19:56 10/08/2010
Lịch sử hình thành và phát triển của Phòng tính đến tháng 05/2015

Lịch sử phát triển (thời điểm cập nhật tháng 05/2015)

- Tên đơn vị: Phòng Sau đại học

- Tên tiếng Anh: The Postgraduate Training Department

- Thành lập năm 1976 với tên gọi đầu tiên là Phòng Quản lí khoa học; năm 1999 đổi tên thành phòng Khoa học Công nghệ và Sau đại học; năm 2010 tách phòng Sau đại học và Phòng Khoa học Công nghệ và Tạp chí khoa học.

 

Lãnh đạo qua các thời kì

- Trưởng phòng (giai đoạn trước): Lâm Quang Vinh, TS. Nguyễn Tấn Phát, PGS. Cù Đình Tú, TS. Trần Ích.

- Trưởng phòng : TS. Đoàn Ngọc Nam; các phó phòng : CN. Phạm Ngọc Trang, CN. Mai Thế Phú

- Quyền Trưởng phòng : TS. Nguyễn Trần Trác

 

- Trưởng phòng KHCN&SĐH : TS. Nguyễn Mạnh Cường
Phó phòng : CN. Phạm Ngọc Trang, CN. Mai Thế Phú

 

Trưởng phòng : TS. Võ Xuân Đàn (nhiệm kì 1)
Phó phòng : CN. Mai Thế Phú, CN. Nguyễn Quý Tuấn

 

Trưởng phòng : TS. Võ Xuân Đàn (nhiệm kì 2)
Phó phòng : ThS. Trịnh Thanh Sơn, CN. Hoàng Thị Nhị Hà

 

Trưởng phòng (2005 --> 2009) : TS. Trịnh Thanh Sơn
Phó phòng : ThS. Hoàng Thị Nhị Hà
Phó phòng : ThS. Nguyễn Đức Quyết (5/2006)

 

Trưởng phòng (2009 --> 2015) : TS. Trịnh Thanh Sơn
Phó phòng : TS. Hoàng Thị Nhị Hà
Phó phòng : ThS. Nguyễn Đức Quyết

 

Trưởng phòng (05/2015--> nay) : TS. Trịnh Thanh Sơn


Phó phòng : ThS. Nguyễn Đức Quyết;

Phó phòng: TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc.

 

Nhân sự của phòng Sau đại học:

Trưởng Phòng: TS. Trịnh Thanh Sơn

Phó Trưởng Phòng: ThS. Nguyễn Đức Quyết

Phó Trưởng Phòng: TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc

 

Chuyên Viên:

Lư Kim Phụng

Đỗ Nam Thanh

Lê Văn Bằng

Nguyễn Hồ Huyền Điệp

Trần Thị Bích Phương

Hoàng Đức Luyện

Nguyễn Hoàng Phi Vũ

Tin liên quan:

    Thống kê

    Visits: 1866889
    Pageviews: 4690208
    Online: 11 (11 guest, 0 members)