Post by: Phi Vũ, 11:12 17/06/2015
Quy trình, thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ

 

QUY TRÌNH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

BƯỚC

QUY TRÌNH

THỦ TỤC

1

Học viên nhận Quyết định về việc hướng dẫn Luận văn Cao học tại phòng C709

Học viên nhận quyết định về việc hướng dẫn luận văn Cao học.

2

Trình bày luận văn

 

 Học viên có thể tham khảo:

1. Quy định về trình bày luận văn;

 

2. Trang bìa luận văn.

 

3. Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

 

3

Học viên cần hoàn tất luận văn và các thủ tục trước khi bảo vệ

Hồ sơ gồm:

+       05 cuốn luận văn đóng bìa kiếng (không đóng bìa cứng, chữ nhũ);

 

+       Đơn xin bảo vệ ;

 

+       Lý lịch khoa học có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác;

 

+       01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng);

 

+       Chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu;

 

+       Giấy xác nhận đóng đủ học phí (do phòng Kế hoạch - Tài chính xác nhận);

 

+       Các học viên chuyên ngành QLGD nộp 01 chứng chỉ chuyển đổi;

 

+       Quyết định về việc hướng dẫn luận văn thạc sĩ;

 

+       Bản nhận xét luận văn của người hướng dẫn khoa học; 

 

+       07 Bản phôtô (toàn văn hoặc trích lục đủ minh chứng) bài báo công trình khoa học.

4

Phòng Sau đại học gửi giấy đề nghị Khoa đào tạo thành lập hội đồng chấm luận văn

Giấy đề nghị thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.

5

Căn cứ vào đề nghị hội đồng chấm luận văn của Khoa đào tạo, Phòng Sau đại học  ra quyết định thành lập hội đồng chấm luận văn

Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được gửi về Khoa đào tạo.

6

Phòng Sau đại học gửi quyết định thành lập Hội đồng, luận văn và thư mời tham gia Hội đồng cho các thành viên trong Hội đồng trước ngày bảo vệ từ 10 đến 20 ngày

Luận văn, thư mời Hội đồng, Quyết định thành lập Hội Đồng chấm luận văn thạc sĩ được gửi đến các thành viên hội đồng.

7

Phòng Sau đại học chuẩn bị hồ sơ bảo vệ luận văn cho Hội đồng làm việc

Hồ sơ gồm:

 

+ Chương trình bảo vệ luận văn;

 

+ Nhiệm vụ của thư ký;

 

+ Bảng điểm môn học;

 

+ Lý lịch của học viên;

 

+ Quyết định thành lập Hội Đồng chấm luận văn;

+ Mẫu biên bản bảo vệ luận văn;

 

+ Mẫu biên bản kiểm phiếu và phiếu chấm luận văn.

8

Học viên có mặt trước 01 ngày trước khi Bảo vệ luận văn, liên hệ Phòng C709 để mượn Phòng Bảo vệ. Học viên chuẩn bị máy laptop

Học viên làm đơn xin mượn máy.

9 Học viên sau khi Bảo vệ 07 ngày phải nộp luận văn đã chỉnh sửa có sự xác nhận của chủ tịch và người hướng dẫn khoa học về Thư viện và Khoa đào tạo. Lấy xác nhận của Thư viện nộp cho phòng SĐH

 

+ Học viên nộp cho Phòng SĐH: Biên bản xác nhận chỉnh sửa luận văn cao học ;

 

+ Học viên nộp cho thư viện: 01 Quyển luận văn đóng bìa cứng, chữ nhũ và 01 CD. Yêu cầu về định dạng: Microsoft Word (doc, docx). Tất cả các phần, chương, mục trong luận văn  phải được gộp thành 01 file duy nhất. Học viên làm mục lục tự động;

 

+ Biên nhận của thư viện, học viên nộp về Phòng Sau đại học.

 

10

Phòng Sau đại học cấp giấy chứng nhận tạm thời cho học viên có đăng kí sau 15 ngày. Học viên có nhu cầu nhận bảng điểm phải làm đơn và trích sao bảng điểm nộp về phòng C712

Học viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

 


Thống kê

Visits: 1866903
Pageviews: 4690223
Online: 17 (17 guest, 0 members)